ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΟΧΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ)

altΗ Εκκλησία μας, οι θεολόγοι, οι Σύλλογοι γονέων κ.λ.π να απαιτήσουν όχι μόνο να διδάσκεται η Ορθόδοξη διδασκαλία στην Κατωτέρα και Μέση Εκπαίδευση, αλλά και το μάθημα των «Θρησκευτικών» να παύση να ονομάζεται ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, αλλά ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Τούτο πρέπει να γίνη γενική απαίτηση με βάση το Σύνταγμα και την σύνθεση του Ελληνικού Λαού.

Είναι γνωστόν ότι μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το σχολικό μάθημα της Ελληνορθόδοξης Κατηχήσεως είχε την προσωνυμία ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ.

Διατηρώντας την προσωνυμία των «Θρησκευτικών» ασυναισθήτως  δίδομε το δικαίωμα στους άσχετους και εχθρούς της Πίστεως στα Υπουργεία να θεωρούν το μάθημα θρησκειολογικό, κατατάσσοντας την Ορθόδοξη Πίστη των Ελλήνων Ορθοδόξων σαν μία θρησκεία ανάμεσα σε όλες τις άλλες.


Στοιχειοθετώντας την Πίστη μας και την Εκπαιδευτική διδασκαλία της στην Παιδεία και στα σχολεία ως ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ συγκεκριμενοποιούμε το περιεχόμενο της διδασκαλίας αυτής ως Ορθόδοξο Εκπαιδευτικό μάθημα.


Είναι όντως αδόκιμον και ανεπιτυχές να ονομάζονται τα μαθήματα της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως «Θρησκευτικά» διότι ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, αλλά Σώμα Χριστού, Εσταυρωμένου και Αναστάντος, Αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού, είναι Εκκλησία, «ης πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής».


Μέσα στο μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, χωρούν και περιχωρούνται όλες οι πτυχές και οι μορφές τής Ορθόδοξης Εκπαιδεύσεως, δηλαδή: Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, Η ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ, Η ΤΜΝΟΛΟΓΙΑ, Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ - ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ της Εκκλησίας.


Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος
Καθηγούμενος Ι. Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Λαγκαδά