π. Αθανάσιος Λεμεσού - Ο ευχάριστος άνθρωπος

« Ὁ εὐχάριστος ἄνθρωπος » Μία πολλή ὠφέλιμη ὁμιλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου μὲ ἀφορμὴ τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου (10/12/2009).