ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ - Παν.Μητρ.Αθανάσιος Λεμεσού.ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ 

ΠΟΡΦΥΡΙΟ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ.