ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 καί ὥρα 6 Μ.Μ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ ὁδ. ΟΔ. ΦΩΚΑ 64  ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ Ο Δρ. ΘΕΟΛΟ-ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΙΚΟΥΣ (ΝΤΟΚΥΜΑ-ΝΤΕΡ) 
ΜΕ ΘΕΜΑ:  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ:  «ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ».
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310.020821/ 6980771488/ 6942027197

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»